mandag den 22. august 2011

Same dress, different versions?

Vogue Russia September 2011

Harper's Bazaar US September 2011

Jeg synes egentlig, at det er lidt pudsigt, at det ofte er det samme tøj, der bliver vist i alle bladene. Det er sjovt, hvad der gør at alle falder for det samme. Man burde ellers tro at chancerne for at vælge noget forskelligt var større end at vælge det samme :)

I find it a bit odd that it's often the same clothes that are shown in all the magazines. It's funny why everybody falls for the same garments. One would think that the chances of picking something different would be greater than picking the same :)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar